Polityka Prywatności

Studio projektowania wnętrz / Polityka Prywatności

Celest Sp. z o. o. ul. Xawerego Dunikowskiego 10,  02-784 Warszawa przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone,
w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację Użytkowników strony.

Dane identyfikacyjne nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Celest Sp. z o. o.,
z wyjątkiem danych zamieszczonych przez Użytkowników w formularzach kontaktowych. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Prawa autorskie

Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Celest Sp. z o. o. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.

Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).